reklam

T.C. Mihalıççık Asliye Hukuk Mahkemesi İlanı

Yayınlanma Tarihi : Google News
T.C. MİHALIÇÇIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/80 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde Eskişehir İli, Mihalıççık İlçesi, Narlı Mahallesi, 148 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalı ALİ IŞIN, ALİ ERGÜN ÇAMBEL, ASİYE SOYDEMİR, AYSEL KAPUSUZ, BİLGÜN ÇAMBEL, İBRAHİM ÇAMBEL, ŞÜKRÜ ÇAMBEL, ERSİN IŞIN, NESRİN GÜLSER, SEFA CAYMAZ, ZEKAYİ IŞIN’a karşı dava açıldığı, taşınmaz hakkında açılan kamulaştırma davasında Kamulaştırma Kanununun 10. ve 14. maddeleri gereğince kamulaştırma belgelerinin ve dilekçesinin davalılara tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilgililerin kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin davacı ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ’ne yöneltilmesi, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan davacı adına tescil edileceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği, duruşmanın 05/05/2023 günü saat 10:50’de Mihalıççık Adliyesi Duruşma Salonunda yapılacağı, 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. Maddesi gereğince İLAN olunur.27/03/2023

Basın No: ILN01818585

YORUM YAP