reklam

İlkokullarda yazılı ve uygulamalı sınavlar nasıl yapılacak? Türkçe ve yabancı dil dersleri için puanlama sistemi değişti (MEB Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi’ni yayımladı)

Yayınlanma Tarihi : Google News
İlkokullarda yazılı ve uygulamalı sınavlar nasıl yapılacak? Türkçe ve yabancı dil dersleri içinpuanlama sistemi değişti (MEB Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi’niyayımladı)

İlkokullarda, kısa süreli, hazırbulunuşluk, deneme ve tarama sınavları da dahil hiçbir ad altında sınav yapılamayacak. Süreç odaklı değerlendirmeye yönelik ölçme araçlarında çoktan seçmeli sorular kullanılamayacak.

İlkokullarda, Türkçenin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla “dinleme, konuşma, okuma ve yazma” becerilerinin izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik ölçme araçları kullanılacak.

Öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi ön plana alınacak. Ayrıca ilkokullarda süreç odaklı değerlendirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Bu yaklaşımla, öğretim sürecinde neler yapıldığını ve öğrencideki gelişimin ne düzeyde olduğunu ortaya koyan durum değerlendirilmesi yapılacak. Böylece öğrencinin sürecin başında bulunduğu nokta ile sürecin sonundaki gelişim seviyesi ortaya konulacak. Öğrencinin gelişimi periyodik olarak izlenecek ve öğrenci ile velisine geri bildirim verilecek.

YORUM YAP